• osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00

 • za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej
  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mcps@mcps.com.pl

 • za pomocą platformy ePUAP
  Adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP